Spraak

Spraak

De spieren van lippen en tong zijn belangrijk voor de spraak en bepalen hoe letters klinken..

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.               

Voorkomende spraakproblemen:  
 • Aangezichtsverlamming  
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Dysartrie
 • Nasaliteitsstoornis
 • Slissen en lispelen
 • Verbale apraxie
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Vloeiendheidsstoornissen       
                               
                                                                                                                                                                            

  .