Lezen en schrijven

Lezen en schrijven

Communiceren kan op verschillende manieren. Verbaal, maar ook visueel via het lezen en schrijven.

Om te leren lezen en schrijven moet het kind aan veel voorwaarden voldoen. De spraak, de taal, het horen, de concentratie, de motoriek moet op leeftijdsniveau zijn om te leren lezen en schrijven. De logopedist kan helpen bij de ontwikkeling van de voorwaarden die nodig zijn voor het leren lezen en schrijven.

Ondanks dat het kind aan alle voorwaarden voldoet kan het lees-, schrijf- en spellingsproces toch moeilijk verlopen.

Voorkomende problemen:

o problemen in de ontwikkeling van de auditieve leervoorwaarden

o dyslexie (leesproblemen)

o dysorthografie (spellingsproblemen)

                                                                                                  

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.