Eerste afspraak


Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak (telefonisch, per e-mail, n.a.v. contactformulier). 

Wat moet u meenemen:
- legitimatie d.m.v. een geldig identiteitsdocument
- verzekeringspas
- verwijsbrief (van huisarts, consultatiebureauarts, jeugdarts, tandarts of specialist). De vermelding "logopedisch onderzoek en zonodig logopedische behandeling"is alles dekkend.

U kunt plaatsnemen in de wachtruimte, u hoeft zich niet te melden, u wordt vanzelf binnengeroepen.

De eerste afspraak vindt een intakegesprek plaats. Er wordt in kaart gebracht wat de klachten en de hulpvraag zijn en welke factoren hierop van invloed (zouden kunnen) zijn. Hierna worden afspraken met u ingepland voor het afnemen van een logopedisch onderzoek. Na het afronden van het onderzoek worden de diagnose en de behandeldoelen met u besproken, evenals de frequentie en de geschatte duur van de behandelingen.

Heb ik altijd een verwijsbrief nodig?

Bij voorkeur werken wij in onze praktijk met een verwijzing/verwijsbrief. Vanaf 1 augustus 2011 bestaat echter Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL), een verwijsbrief is dan niet nodig. Er vindt een DTL-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te bepalen of u bij ons in aanmerking komt voor behandeling; heeft uw klacht te maken met een logopedisch probleem. Het hangt van meer factoren af of de logopedische behandelingen daarna gestart kunnen worden. Natuurlijk van de klacht zelf, maar mogelijk zijn er nog andere klachten of oorzaken die van invloed zijn op de logopedische behandeling. Zijn er twijfels dan geven wij u het advies om eerst naar uw huisarts te gaan. Uw huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening (tenzij u van te voren aangeeft dit niet te willen).

Indien u gebruik wilt maken van een DTL-screening kunt u op voorhand het volgende doen:
1. uw polis van uw zorgverzekering raadplegen of contact opnemen met uw
   zorgverzekeraar om na te gaan of DTL-screening vergoed wordt.
2. bij aanmelding bij onze praktijk direct aangeven dat u gebruik wilt maken van DTL.
Zie voor meer informatie: www.directnaardelogopedist.nl