Logopedie voor volwassenen

Denk bij deze leeftijdsgroep bijvoorbeeld aan beroepssprekers die aan het einde van de dag hun stem kwijt zijn, mensen die door een operatie schade hebben aan hun stemband(en) of ouderen die door een beroerte een halfzijdige gezichtsverlamming hebben en onduidelijk spreken.  

 

Waar kunnen we jou bij helpen?

Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.

Klik hier voor meer informatie over spraakstoornissen bij volwassenen.

Taal

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen.  Er is taal nodig om gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Klik hier voor meer informatie over taalstoornissen bij volwassenen.

Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe uw boodschap overkomt. Wat u zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop u de woorden uitspreekt.

Klik hier voor meer informatie over stemstoornissen bij volwassenen.

Slikken

Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit heet prelogopedie. Oorzaken zijn neurologische afwijkingen of bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist zorgt dat deze mondfuncties zich ontwikkelen en herstellen. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, bijvoorbeeld door een beroerte of dementie. 

Klik hier voor meer informatie over slikstoornissen bij volwassenen.

Stoornis bij volwassenen

Spraak

Duidelijk spreken is nodig om verstaanbaar te zijn voor anderen. Het kan zijn dat u problemen ervaart met het uitspreken van klanken, woorden en zinnen. Het valt bijvoorbeeld op dat u nasaal, te langzaam of snel, interdentaal (met de tong tussen de tanden), binnensmonds, te hard of te zacht en/of onvloeiend spreekt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Enkele voorbeelden van oorzaken zijn keel-neus-oorproblemen, een beroerte, een hersentumor of hersentrauma. Onduidelijk spreken kan problemen opleveren in de communicatie doordat anderen u niet goed begrijpen. Logopedie kan helpen om uw verstaanbaarheid te verbeteren zodat communiceren met anderen soepeler verloopt.

Bij welke problemen op het gebied van spraak kan een logopedist o.a. helpen?

 • binnensmonds en/of te snel spreken;
 • slissen;
 • stotteren en broddelen;
 • nasaliteitsstoornissen;
 • neurologische spraakstoornissen.

Stoornis bij volwassenen

Taal

Goed kunnen communiceren is nodig om contact te maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders en om de boodschap van anderen te begrijpen. Als u de taal niet of onvoldoende beheerst, bent u beperkt in de mogelijkheid om met anderen te communiceren. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Enkele voorbeelden van oorzaken zijn een beroerte, een hersentumor, hersentrauma of dyslexie. Logopedie kan helpen om uw taalvaardigheden te verbeteren zodat communiceren met anderen soepeler verloopt. 

Bij welke problemen op het gebied van taal kan een logopedist o.a. helpen?

 • afasie na CVA;
 • woordvindingsproblemen.

  Stoornis bij volwassenen

  Stem

  Onze stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Stemkwaliteit, luidheid en toonhoogte spelen mee in hoe uw boodschap overkomt. Als u stemproblemen ervaart, kunt u onvoldoende verstaanbaar zijn voor anderen. Het kan ook erg vermoeiend zijn om (lang) achter elkaar te spreken. Regelmatig is verkeerd stemgebruik hier een oorzaak van. Onder verkeerd stemgebruik kan verstaan worden: problemen met de ademhaling, veelvuldig schreeuwen en kuchen/keelschrapen. Dit kan bij langdurigheid leiden tot afwijkingen aan de stembanden. Denk hierbij aan stembandknobbels of -poliepen. Andere oorzaken van stemproblemen kunnen bijvoorbeeld zijn stress, hormoonwisselingen, allergieën en een afwijkende lichaamshouding. Door middel van logopedie kunt u leren om uw stem (weer) op de juiste manier te gebruiken.

  Bij welke problemen op het gebied van keelspanning/stem kan een logopedist o.a. helpen?

  • foutieve (spreek)ademhaling waardoor heesheid/schorheid;
  • stemmisbruik waardoor heesheid/schorheid;
  • globusgevoel.

   Stoornis bij volwassenen

   Slikken

   De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en drinken. Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed verloopt. Afhankelijk van de oorzaak en ernst van het slikprobleem kan behandeling in onze praktijk hierbij helpen.

   In onze praktijk werken wij veel met de methode oromyofunctionele therapie (omft) op verwijzing van een tandarts of orthodontist. Wanneer iemand zijn/haar tong foutief gebruikt tijdens het slikken, kan dit invloed uitoefenen op de groei en stand van de kaken, het gehemelte en het gebit. Door middel van logopedie kan het evenwicht en functioneren van de spieren in en om de mond hersteld worden. Vaak worden in deze behandelingen ook de articulatie en de tongpositie in rust meegenomen.

   Bij welke problemen op het gebied van slikken kan een logopedist o.a. helpen?

   • neurologische slikstoornissen;
   • verkeerd slikken waardoor afwijkende gebitstand.

    LOCATIE

    Oosterhout Centrum

    Hoefakker 161
    4901 GB Oosterhout
    0162-694179
    info@logopediepraktijk
    oosterhoutcentrum.nl

    LOCATIE

    Oosterhout Dommelbergen

    Wikkebeemd 16
    4907 DA Oosterhout
    0162-696555
    info@logopediepraktijk
    oosterhoutcentrum.nl

    LOCATIE

    Rijsbergen Integraal Kindcentrum

    St. Bavostraat 5
    4891 CG Rijsbergen
    06-83361623
    info@logopediepraktijk
    rijsbergen.nl