Werkwijze

Twijfel je nog om een logopedist te benaderen? Lees dan zeker even verder. We geven je meer inzicht in wat er tijdens onze logopedische behandeling gebeurt. Wellicht neemt die kennis de twijfel om jouw probleem aan te pakken weg. Wij helpen je hier graag bij.

U kunt uzelf of uw kind op drie manieren aanmelden: telefonisch, per mail of via ons contactformulier. Wanneer u uzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden naar de aanleiding hiervan en de betreffende verwijzer. Tevens zullen er een aantal benodigde persoonlijke gegevens aan u gevraagd worden. Daarna zal een eerste afspraak worden ingepland. Hierbij wordt  oveel mogelijk rekening gehouden met uw persoonlijke voorkeuren voor dagen en/of tijden.

Onze praktijk heeft in 2024 met alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten. Dit houdt in dat de behandelingen vanuit het basispakket van uw zorgverzekering vergoed worden. Let op: bij cliënten vanaf 18 jaar wordt er door de zorgverzekeraar eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico. De logopedische behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Wanneer de logopedische behandeling buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar valt kunt u er voor kiezen om de logopedie zelf te bekostigen.

U kunt plaatsnemen in de wachtkamer en wordt binnengeroepen op de afgesproken tijd. Allereerst controleren wij uw persoonlijke gegevens en vragen wij om de verwijsbrief, een geldig legitimatiebewijs en de zorgverzekeringspas van uzelf of van uw kind. Hierna vindt een vraaggesprek plaats waarbij in kaart wordt gebracht wat de klacht(en) en hulpvra(a)g(en) is/zijn. Er wordt om een beschrijving gevraagd van de ontwikkelings- en behandelgeschiedenis. Eventueel wordt er al een gedeelte van het logopedisch onderzoek afgenomen.

In een vervolgafspraak of een aantal vervolgafspraken zal er eerst logopedisch onderzoek plaatsvinden. Wanneer dit onderzoek is afgerond, zal er een logopedische diagnose gesteld worden en wordt er een behandelplan opgesteld. Dit plan wordt met u (als ouder/verzorger) besproken, evenals de frequentie
en de geschatte duur van de behandeling.

Alle behandelingen vinden in principe wekelijks plaats in de praktijk op een vaste dag en vaste tijd. Op verwijzing van een arts of specialist kunnen wij ook aan huis komen. Afhankelijk van de ernst van de klacht, kunnen de behandelingen ook frequenter of juist minder frequent plaatsvinden.​

Iedere behandeling duurt 25 minuten. Dit is inclusief de informatieoverdracht naar u, in het geval uw kind de cliënt is. In veel gevallen krijgt u oefeningen mee naar huis. Voor het slagen van de logopedische begeleiding is het belangrijk om deze oefeningen thuis te herhalen volgens de verstrekte instructies. 

Na een op voorhand met u afgesproken periode wordt (d.m.v. herhalingsonderzoek) gekeken of de behandeling voldoende resultaat heeft opgeleverd. Indien nodig wordt de behandeling gecontinueerd (en het behandelplan aangepast). Aan het eind van de behandeling vindt een evaluatie plaats en zal aan u gevaagd worden om een cliënttevredenheidsonderzoek in te vullen. De verwijzer (van uw kind) ontvangt van ons een eindverslag.

^

Aanmelden

U kunt uzelf of uw kind op drie manieren aanmelden: telefonisch, per mail of via ons contactformulier. Wanneer u uzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden naar de aanleiding hiervan en de betreffende verwijzer. Tevens zullen er een aantal benodigde persoonlijke gegevens aan u gevraagd worden. Daarna zal een eerste afspraak worden ingepland. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw persoonlijke voorkeuren voor dagen en/of tijden.

^

Vergoeding

Onze praktijk heeft in 2024 met alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten. Dit houdt in dat de behandelingen vanuit het basispakket van uw zorgverzekering vergoed worden. Let op: bij cliënten vanaf 18 jaar wordt er door de zorgverzekeraar eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico. De logopedische behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Wanneer de logopedische behandeling buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar valt kunt u er voor kiezen om de logopedie zelf te bekostigen

^

Eerste afspraak

U kunt plaatsnemen in de wachtkamer en wordt binnengeroepen op de afgesproken tijd. Allereerst controleren wij uw persoonlijke gegevens en vragen wij om de verwijsbrief, een geldig legitimatiebewijs en de zorgverzekeringspas van uzelf of van uw kind. Hierna vindt een vraaggesprek plaats waarbij in kaart wordt gebracht wat de klacht(en) en hulpvra(a)g(en) is/zijn. Er wordt om een beschrijving gevraagd van de ontwikkelings- en behandelgeschiedenis. Eventueel wordt er al een gedeelte van het logopedisch onderzoek afgenomen.

^

logopedisch onderzoek

In een vervolgafspraak of een aantal vervolgafspraken zal er eerst logopedisch onderzoek plaatsvinden. Wanneer dit onderzoek is afgerond, zal er een logopedische diagnose gesteld worden en wordt er een behandelplan opgesteld. Dit plan wordt met u (als ouder/verzorger) besproken, evenals de frequentie
en de geschatte duur van de behandeling

^

Behandelingen

Alle behandelingen vinden in principe wekelijks plaats in de praktijk op een vaste dag en vaste tijd. Op verwijzing van een arts of specialist kunnen wij ook aan huis komen. Afhankelijk van de ernst van de klacht, kunnen de behandelingen ook frequenter of juist minder frequent plaatsvinden.​

Iedere behandeling duurt 25 minuten. Dit is inclusief de informatieoverdracht naar u, in het geval uw kind de cliënt is. In veel gevallen krijgt u oefeningen mee naar huis. Voor het slagen van de logopedische begeleiding is het belangrijk om deze oefeningen thuis te herhalen volgens de verstrekte instructies.

^

evaluatie

Na een op voorhand met u afgesproken periode wordt (d.m.v. herhalingsonderzoek) gekeken of de behandeling voldoende resultaat heeft opgeleverd. Indien nodig wordt de behandeling gecontinueerd (en het behandelplan aangepast). Aan het eind van de behandeling vindt een evaluatie plaats en zal aan u gevaagd worden om een cliënttevredenheidsonderzoek in te vullen. De verwijzer (van uw kind) ontvangt van ons een eindverslag

LOCATIE

Oosterhout Centrum

Hoefakker 161
4901 GB Oosterhout
0162-694179
info@logopediepraktijk
oosterhoutcentrum.nl

LOCATIE

Oosterhout Dommelbergen

Wikkebeemd 16
4907 DA Oosterhout
0162-696555
info@logopediepraktijk
oosterhoutcentrum.nl

LOCATIE

Rijsbergen Integraal Kindcentrum

St. Bavostraat 5
4891 CG Rijsbergen
06-83361623
info@logopediepraktijk
rijsbergen.nl