FAQ

Veelgestelde vragen

Wat doen logopedisten in de vrije vestiging?

Logopedisten in de vrije vestiging zijn zelfstandige ondernemers die werken in eerstelijns logopediepraktijken. Zij voeren hun eigen praktijk of vormen met meerdere collega’s een maatschap. Ook kan het zijn dat in de vrije vestiging logopedisten in loondienst zijn bij een maatschap of praktijk voor logopedie. Kenmerkend voor de vrije vestiging is de grote diversiteit aan cliënten, van wie leeftijden en klachten – en daardoor hun zorgvragen – sterk uiteen kunnen lopen. De vrijgevestigde logopedist werkt nauw samen met diverse (para)medici, leerkrachten en remedial teachers. Logopedisten in de vrije vestiging behandelen op medische indicatie ook cliënten aan huis als zij niet in staat zijn naar de praktijk te komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een cliënt met afasie en met een halfzijdige verlamming.  

Wat zijn de openingstijden van de praktijk?

Wij zijn alle werkdagen geopend van 8:30 uur tot 17:00 uur.  

Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?

Logopedie valt binnen het basispakket van de zorgverzekeraars. Logopediepraktijk Oosterhout Centrum / Rijsbergen heeft in 2024 met alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten. Dit houdt in dat de behandelingen door uw zorgverzekering worden vergoed. Let op: bij cliënten vanaf 18 jaar wordt er eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico.  

Is er altijd een verwijsbrief van een arts nodig?

De wet BIG bepaalt dat logopedisten direct toegankelijk zijn (DTL), zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een huisarts. Echter vergoeden niet alle zorgverzekeraars deze prestatie en heeft Logopediepraktijk Oosterhout Centrum / Rijsbergen er voor gekozen om alleen op verwijzing van een arts te behandelen. U kunt bij onze praktijk dus niet terecht voor een DTL-screening. 

Hoe lang duurt een logopedische behandeling?

Een behandeling duurt 25 minuten. Dit is inclusief de informatieoverdracht naar u, in het geval uw kind de cliënt is. In veel gevallen krijgt u oefeningen mee naar huis. Voor het slagen van de logopedische begeleiding is het belangrijk om deze oefeningen thuis te herhalen volgens de verstrekte instructies.  

Is de ouder/verzorger bij de behandeling van het kind aanwezig?

In veel gevallen is de ouder/verzorger aanwezig bij de behandelingen. U kunt dan zien welke oefeningen wij in de praktijk met uw kind behandelen waardoor het voor u makkelijker is om deze thuis te herhalen. Het kan echter zo zijn dat de aanwezigheid van een ouder/verzorger het kind afleidt waardoor het voor de werkhouding van uw kind handiger is als u in de wachtkamer plaatsneemt. U wordt dan aan het einde van de behandeling nog even binnen geroepen voor een korte overdracht.  

LOCATIE

Oosterhout Centrum

Hoefakker 161
4901 GB Oosterhout
0162-694179
info@logopediepraktijk
oosterhoutcentrum.nl

LOCATIE

Oosterhout Dommelbergen

Wikkebeemd 16
4907 DA Oosterhout
0162-696555
info@logopediepraktijk
oosterhoutcentrum.nl

LOCATIE

Rijsbergen Integraal Kindcentrum

St. Bavostraat 5
4891 CG Rijsbergen
06-83361623
info@logopediepraktijk
rijsbergen.nl