Logopedisten

Teamleden

Locatie

Oosterhout Centrum
Oosterhout Dommelbergen

aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag 

Locatie

Oosterhout Centrum

aanwezig op donderdag en vrijdag

Locatie

Rijsbergen Kindcentrum
de Plaetse

aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag 

Centrum, Dommelbergen en Rijsbergen

Locaties

Bevorderen en waarborgen

Kwaliteit van onze zorg

Onze praktijk zet zich in voor kwalitatief hoogstaande logopedische zorg. We doen dit op verschillende manieren. Het kwaliteitsbeleid is essentieel binnen ons vak. Wij reflecteren op ons eigen handelen, zijn transparant, bewust veilig en werken systematisch aan verbetering. Daarom bieden wij verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde zorg verstaan wij: zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op uw reële behoefte. 

NVLF

Beroepsorganisatie

De NVLF is de beroepsorganisatie voor logopedisten in Nederland en heeft als doel deskundigheidsbevordering, kennisdeling en het bevorderen en waarborgen van kwaliteit. Al onze medewerkers zijn aangesloten bij de NVLF.

Kwaliteitsregister

paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici maakt werk van kwaliteit in de paramedische zorg. Hoe? Door te toetsen of een logopedist voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep. En door de registratie en herregistratie uit te voeren voor de paramedische beroepen. Al onze medewerkers staan geregistreerd in dit register.

Kwaliteitskring Logopedie

Breda – KK246

Een kwaliteitskring is een groep logopedisten die met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en systematisch te werken aan verbetering van de zorg voor de cliënt, verbetert de kwaliteit van de logopedische zorg. Al onze medewerkers zijn lid van kwaliteitskring 246 Breda.

LOCATIE

Oosterhout Centrum

Hoefakker 161
4901 GB Oosterhout
0162-694179
info@logopediepraktijk
oosterhoutcentrum.nl

LOCATIE

Oosterhout Dommelbergen

Wikkebeemd 16
4907 DA Oosterhout
0162-696555
info@logopediepraktijk
oosterhoutcentrum.nl

LOCATIE

Rijsbergen Integraal Kindcentrum

St. Bavostraat 5
4891 CG Rijsbergen
06-83361623
info@logopediepraktijk
rijsbergen.nl